Sunday, May 12, 2013

A. Samad Said: PERKOSA ANGKA

Satu, dua, tiga, empat~
silap mata penuh kagum.
Dewan gelap undi loncat
jika kurang, sindir kaum.

Mudah kira mudah kenang:
lima, enam, tujuh, lapan.
Jika sungguh ingin menang
jangan patuh cara sopan.

Lima dekad makin tahu
matematik cara baru.
Amal frauda paling jitu~
ya, ibu segala tipu!

No comments: