Tuesday, March 20, 2012

Soalan Latihan Pengajian Malaysia Fasa 2


1- Bagi pihak Inggeris, apakah rasional pembentukan Malayan Union
 1. Membina semula Tanah Melayu selepas Perang Dunia ke-II
 2. Memastikan Tanah Melayu menganggotai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB
 3. Melatih Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri
 4. Mengabungkan Negeri –Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri Selat dalam satu pemerintahan

A)                    I, II, III dan IV
B)                    II, III dan IV
C)                    I, III dan IV
D)                    IV sahaja


2- United Malay National Organisation Umno ditubuhkan oleh?
A) Tunku Abduk Rahman Putra Al-Haj
B) Dato Onn bin Jaafar
C) Dato Haji Abdul Rahman Limbong
D) Doktor Mahathir bin Mohamed
3- Komunisme secara umumnya adalah ideologi..
A)     Menentang golongan pemerintahan tradisional, feudalis atau imperialis
B)      Rakyat didahulukan pencapaian diutamakan
C)      Memperjuangkan kebebasan bersuara rakyat
D)     Mementingkan faktor – faktor pengeluaran


4- Bagaimanakah tindakan Inggeris menghapuskan kegiatan Komunis?
 1. Menambah pasukan keselamatan
 2. Membentuk kabinet pemerintahan baru
 3. Mewujudkan kampong – kampung baru
 4. Memperkenalkan sistem kad pengenalan
A)     I,II dan IV
B)      I,II, III dan IV
C)      I, III dan IV
D)     II, III dan IV

5- Antara perkara yang dipersetujui dalam Jawatankuasa Perpaduan Kaum JPPM dalam usaha pembentukan Malaysia ialah.
 1. Kerajaan berkuasa dalam hubungan luar
 2. Kebebasan bergerak untuk seluruh rakyat Malaysia ke Sabah dan Sarawak
 3. Islam sebagai agama rasmi
 4. Layanan sama rata terhadap bumiputera Sabah dan Sarawak dengan orang Melayu

A)               I, II dan III
B)                I, III dan IV
C)                I, II dan IV
D)               II, III dan IV


6-Manakah berikut merupakan persetujuan rundingan antara Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura
A) People Action Party PAP boleh bertanding mana – mana kerusi dalam pilihanraya di Persekutuan
    Tanah Melayu
B) Singapura mempunyai autonomi dalam perkara pendidikan dan buruh
C) Lee Kuan Yew akan dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu
D) Universiti Nasional Singapura akan membuka cawangan baru di Kuala Lumpur yang digelar 
    Universiti Malaya.7- UNKO sebuah parti yang terdiri dari persatuan – persatuan?
A)     Persatuan – persatuan pembalak dan penerbit akhbar
B)      Persatuan – persatuan Iban
C)      Persatuan – persatuan orang murud
D)     Persatuan – persatuan Kadazan Dusun


8- Apakah yang dimaksudkan dengan Suruhanjaya Cobbold.
A) Sebuah suruhanjaya bebas untuk menyiasat penindasan semenanjung terhadap Sabah dan Sarawak
B) Suruhanjaya bagi membantah pembentukan Malaysia
C) Suruhanjaya yang dibunuhkan oleh PBB bagi membendung gerakan komunis di Sabah dan Sarawak
D) Suruhanjaya bagi meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak tentang pembentukan Malaysia


9- “Ganyang Malaysia” merujuk kepada
A)     Tentang pihak Persekutuan Tanah Melayu terhadap Parti Komunis Indonesia
B)      Penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia
C)      Tuntutan Singapura untuk berpisah dari Malaysia
D)     Penentangan Filipina terhadap pembentukan Malaysia


10- Indonesia menentang pembentukan Malaysia kerana
     A) Melihat pembentukan Malaysia satu penjajahan bentuk baru “Neo-Colonialism”
     B) Pelabur dari Indonesia akan beralih ke Malaysia
     C) Kawasan jajahan Indonesia akan mengecil
     D) Kemasukan banyak buruh Indonesia ke Malaysia

11- Gagasan Maphilindo dianggotai oleh negara berikut
A)     Malaysia, Thailand dan Indonesia
B)      Thailand, Filipina dan Indonesia
C)      Singapura, Malaysia dan Indonesia
D)     Malaysia, Filipina dan Indonesia


12- Apakah tujuan Gagasan Maphilindo
     A) Mencari penyelesaian krisis sempadan antara Malaysia, Thailand dan Indonesia
     B) Mencari penyelesaian krisis sempadan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia
     C) Mewujudkan zon perdagangan bebas antara Malaysia, Filipina dan Indonesia
     D) Menwujudkan zon perdagangan bebas antara Malaysia, Thailand dan Indonesia


13- Antara berikut manakah salah satu faktor yang menyebabkan Singapura tidak berpuas hati dengan Malaysia
A)     People Action Party PAP hanya diberikan 15 kerusi dalam dewan rakyat
B)      Singapura terpaksa membayar harga yang mahal untuk bekalan air dari Malaysia
C)      Rakyat Singapura yang bekerja di Malaysia dibayar gaji rendah
D)     Wakil dari People Action Party PAP tidak dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri Malaysia


14- Apakah slogan yang dibawa oleh Lee Kuan Yew dari People Action Party PAP yang menimbulkan rasa kurang senang pemerintahan di Malaya.
A)     Malaysian Malaysia
B)      Keadilan Untuk Semua
C)      Lawan Tetap Lawan
D)     Makkal Sakti

15- Apakah elemen penting dalam sistem pilihanraya di Malaysia
 1. Bahagian Pilihan Raya
 2. Peti Undi
 3. Calon
 4. Pemilih
A)     I, II, III dan IV
B)      I, II dan III
C)      I, III dan IV
D)     Semua diatas16- Apakah syarat utama yang diperlukan untuk proses persempadanan semula bahagian – bahagian pilihanraya
A) Menetapkan jumlah pengundi yang cukup dan sesuai
B) Mendapat sokongan 2/3 dewan rakyat
C) Mendapat sokongan 2/3 Dewan Undangan Negeri
D) Dipersetujui oleh Perdana Menteri


17- Bilakah sesuatu pilihanraya itu boleh diadakan
 1. Apabila berlaku pembubaran dewan rakyat
 2. Apabila Manifesto telah ditunaikan
 3. Apabila cukup penggal pemerintahan selama 5 tahun
 4. Apabila berlaku kekosongan kerusi di dewan rakyat atau dewan undangan negeri
A)     I, II, III dan IV
B)      I, III dan IV
C)      II, III dan IV
D)     IV sahaja

18- Mengapakah Pilihanraya Negeri Sarawak diadakan berasingan
A)     Kerana Sarawak adalah negeri di Malaysia Timur
B)      Perlembagaan persekutuan membenarkan setiap negeri mengadakan pilihanraya negeri secara berasingan
C)      Bagi menjimatkan masa dan kos pentadbiran Suruhanjaya Pilihanraya dalam mengendalikan pilihanraya
D)     Ianya merupakan perjanjian yang dibuat sewaktu Sarawak bersetuju dengan pembentukan Malaysia


19-Berapakah tempoh masa sesuatu pilihanraya perlu diadakan apa bila berlaku kekosongan atau pembubaran dewan rakyat atau negeri.
      A) 30 hari
      B) 45 hari
      C) 60 hari
      D) 69 hari


20- Situasi manakah yang boleh menyebabkan seseorang calon itu hilang wang pertaruhannya dalam pilihanraya di Malaysia
A)     Gagal memperolehi 1/8 daripada jumlah undi yang diperoleh oleh semua calon
B)      Apabila calon tersebut gagal dalam pilihanraya
C)      Apabila parti yang calon tersebut wakili gagal membentuk kerajaan
D)      Gagal mendapat 2/3 daripada jumlah undi yang diperolehi oleh semua calon


7 comments:

Anonymous said...

KAMARIAH
1. C
2. B
3. A
4. C
5. B
6. B
7. D
8. D
9. B
10. A
11. D
12. B
13. D
14. A
15. C
16. A
17. B
18. B
19. C
20. A

Anonymous said...

HERNIE
1.C
2.B
3.A
4.C
5.B
6.B
7.A
8.D
9.B
10.A
11.D
12.B
13.D
14.A
15.C
16.A
17.B
18.B
19.C
20.A

Anonymous said...

Jes heliana:
1.c
2.B
3.A
4.C
5.B
6.B
7.A
8.D
9.B
10.A
11.D
12.B
13.D
14.A
15.C
16.B
17.B
18.B
19.C
20.A

Anonymous said...

1.C
2.B
3.A
4.C
5.B
6.B
7.D
8.D
9.B
10.A
11.D
12.B
13.D
14.A
15.C
16.A
17.B
18.B
19.C
20.A

Anonymous said...

Shally
1.C
2.B
3.A
4.C
5.B
6.B
7.D
8.D
9.B
10.A
11.D
12.B
13.D
14.A
15.C
16.A
17.B
18.B
19.C
20.A

Anonymous said...

jawaban soalan latihan fasa 2.
LAIMEE SIBIDOL
1. C
2. B
3. A
4. C
5. B
6. B
7. D
8. D
9. B
10. A
11. D
12. B
13. D
14. A
15. C
16. A
17. B
18. B
19. C
20. A

Anonymous said...

1. C
2. B
3. A
4. C
5. B
6. B
7. D
8. D
9. B
10. A
11. D
12. B
13. D
14. A
15. C
16. A
17. B
18. B
19. C
20. A

Noor Artasya