Monday, March 19, 2012

Soalan Latihan Pengajian Malaysia Fasa 1


1-“Masyarakat” menerangkan tenang...
A)       Satu kumpulan kaum
B)        Pemerintahan sebuah kerajaan
C)        Komuniti yang tinggal bersama
D)       Sistem politik

2- Berikut adalah faktor penghijrahan kaum – kaum lain ke Tanah Melayu. 
          I.         I Aktiviti Perdagangan
         II         II  Kemudahan pengangkutan
        II          III Penjajahan
        IA    IVAgama
A)     I, II, IV
B)      II, III, IV
C)      I, III, IV
D)     Semua diatas3- Yang mana antara dibawah merupakan faktor perubahan dalam masyarakat
A)   Gejala Sosial
B)   Rawatan Kesihatan
C)   Pemanasan Global
D)   Kemodenan


4- I- Majoroti tinggal di kampong
   II- Bercirikan ikatan sosial yang kuat dan kawalan sosial yang ketat

Kenyataan diatas merujuk kepada masyarakat?

A)   India
B)   Kadazan
C)   Melanau
D)   Melayu5- Pergabungan dua atau lebih budaya menjadi satu dan penghapusan budaya serta identiti kaum – kuam lain. Kenyataan tersebut merujuk kepada?
A)   Diskriminasi
B)   Asimilasi
C)   Sosiolisasi
D)   Isolisasi


6- Manakah yang antara dibawah benar mengenai cabaran pembentukan negara bangsa
A) Kekalahan pasukan bola sepak Malaysia di pentas dunia
B) Sistem pendidikan yang berasingan
C) Kewujudan banyak universiti – unversiti awam dalam Malaysia
D)Kemerosotan Ekonomi 


7- Apakah kesan nyata dari dari proses penjajahan yang berlaku di Kepulauan Melayu
A)     Membentuk Masyarakat Lebih Global
B)      Wujudnya sempadan – sempadan baru dalam Kepulauan Melayu
C)      Membawa masyarakat yang lebih moden
D)     Singapura berpisah dari Malaysia


8-Perjanjian yang membawa kepada wujudnya Negeri – Negeri Melayu Bersekutu dan tidak Bersekutu ialah?
A)     Perjanjian Inggeris – Belanda 1824
B)      Perjanjian Pangkor  1874
C)      Perjanjian Inggeris – Saim 1909
D)     Perjanjian Burney


9- Manakah yang berikut merupakan parti politik yang muncul selepas perang dunia ke-2 dan sebelum  kemerdekaan Tanah Melayu
A)     Parti Keadilan Nasional
B)      Parti Cinta Malaysia
C)      Angkatan Pemuda Insaf
D)     Parti Semangat 46


10-Apakah ciri-ciri Malayan Union yang diperkenal Inggeris pada 1 April 1946
A)     Terdiri dari Majlis Perundangan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan
B)      Pentadbiran terbahagi kepada Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan
C)      Undang-undang darurat diperkenalkan
D)     Pilihanraya kerajaan tempatan

(Jawab dan tinggalkan jawapan anda pada ruangan komen dibawah dan nyatakan nama anda pada ruangan komen tersebut.)

15 comments:

Anonymous said...

Contoh: Ahmas

1A
2B

Anonymous said...

1. C
2. C
3. D
4. D
5. B
6. B
7. B
8. B
9. C
10. A

Noor Artasya

Anonymous said...

Kamariah
1)C
2)ii sahaja
3)D
4)D
5)B
6)B
7)B
8)B
9)C
10)A

Anonymous said...

Hernie
1.c
2.??
3.d
4.d
5.b
6.b
7.b
8.b
9.c
10.a

Anonymous said...

kamariah and hernie says,no 2 question answer is c..tq

Anonymous said...

Jes heliana

1.C
2.C
3.D
4.D
5.B
6.B
7.B
8.B
9.C
10.A

Anonymous said...

SHALLY

1.C
2.C
3.D
4.D
5.B
6.B
7.B
8.B
9.C
10.A

Anonymous said...

Faizah Binti Abdul Rahman
1.C
2.C
3.A
4.D
5.B
6.D
7.B
8.B
9.C
10.A

Anonymous said...

Sherlyn Grace Boyd
1.C
2.C
3.A
4.D
5.B
6.D
7.B
8.B
9.C
10.A

Anonymous said...

LIMI
1.C
2.C
3.D
4.D
5.B
6.B
7.B
8.B
9.C
10.A

Anonymous said...

MIRHANISMA
1.C
2.C
3.D
4.D
5.B
6.B
7.B
8.B
9.C
10.A

Anonymous said...

LAIMEE SIBIDOL
1. C
2. C
3. D
4. D
5. B
6. B
7. B
8. B
9. C
10. A

Anonymous said...

LAIMEE SIBIDOL
1. C
2. C
3. D
4. D
5. B
6. B
7. B
8. B
9. C
10. A

Anonymous said...

Shirly...
1)C
2)C
3)A
4)D
5)B
6)B
7)B
8)B
9)C
10)A

Anonymous said...

jaisam
1.C
2.C
3.B
4.D
5.D
6.B
7.B
8.B
9.C
10.C