Wednesday, November 2, 2011

Leftenan Adnan Saidi

Leftenan Adnan Saidi

Leftenan Adnan Saidi adalah ketua platun bagi Rejemin Askar Melayu yang mempertahan benteng terakhir Tanah Melayu sebelum keseluruhan Tanah Melayu jatuh pada tangan Jepun dalam Perang Dunia ke-2. Sejarah tentang Leftenan Adnan ini jarang disebut hanya sekali pembikinan filem telah perjuangan Leftenan Adnan dihasilkan dan selepas itu ianya sudah jarang disiarkan. Hanya yang selalu diulang putar adalah filem "bukit kepong". Adakah kisah Leftenan Adnan ini kurang membawa impak politik kepada pihak-pihak berkempentingan berbanding "Bukit Kepong"?? Jika ya, ini bermakna kita tidak jujur dengan sejarah.

No comments: